ReÔncarnatie-therapie


Dit is een lopende reclame <marquee align="middle" width="500" style="face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1> <span style="font-weight: 400; font-variant: small-caps"> <FONT face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1><Strong>                                             Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.</strong>                                             </marquee> Dit is een lopende reclame

Wat is het?
Reincarnatietherapie is een vorm van psychotherapie. Het berust op het spirituele uitgangspunt dat de ziel onsterfelijk is en vele malen kan incarneren.
Tijdens deze incarnaties kunnen levensgebeurtenissen plaatsvinden die niet of gedeeltelijk zijn verwerkt. Deze onverwerkte gebeurtenissen kunnen de oorzaak zijn van psychische problemen in het hier en nu, omdat zij in het onderbewuste voortleven en geen verbinding hebben met het huidige bewustzijn.
Reincarnatietherapie is erop gericht deze verbinding te herstellen .Dit wordt bereikt door de klant deze ervaringen te laten herbeleven, afmaken, accepteren en integreren. Klachten die emotioneel, lichamelijk, of spiritueel ervaren worden, kunnen hun oorsprong hebben in een ver verleden. Zij hebben vaak te maken met essentiele levensdomeinen zoals het kunnen ervaren van verbindingen met jezelf, met anderen, met de natuur, met cultuur en met materie. Je kunt ze herkennen aan beperkende gedachten, die remmend werken op je leven zoals: ik heb nooit geluk in de liefde.

ReÔncarnatie-therapie: onze problemen hebben vaak hun oorzaak in onverwerkte, niet bewuste gebeurtenissen in het verleden. Zij kunnen bewust en bevrijdend herbeleefd worden.

Hoe werkt het?
In reÔncarnatietherapie wordt gebruik gemaakt van een bewustzijnstoestand die trance wordt genoemd. Dit is een toestand van verhoogde concentratie en naar binnen gerichte aandacht die door de klant wordt bereikt wanneer de therapeut deze toestand induceert via o.a. ontspanningstechnieken. In dit bewustzijn ben je volledig bewust van het hier en nu en tegelijkertijd is je aandacht naar binnen gericht. In deze staat ben je ontvankelijker voor andere, dan je gebruikelijke denk- en reactiepatronen. Tevens kun je gebeurtenissen ophalen uit zowel je Ďbewusteí, als ook uit je Ďonbewusteí geheugen en uit je huidig leven en uit vorige levens.
Deze gebeurtenissen worden levendig herbeleefd en dit gaat soms gepaard met sterke emtionele en lichamelijke gevoelens en mentale denkbeelden.
Door de onbewuste gebeurtenissen die hun invloed hebben op je huidige leven opnieuw te beleven, ontstaat er begrip en acceptatie, kun je afstand nemen en loslaten. Tenslotte volgt integratie en is kan de klacht oplossen.

Voor welk soort klachten is het geschikt?
Angsten, fobieen, relatieproblemen, seksuele problemen, depressiviteit, gevoelens van onzekerheid en lichamelijke klachten.

Voor wie is het niet aan te raden?
ē Voor mensen die niet gemotiveerd zijn om zelf iets aan hun klachten te doen
ē Voor mensen die geen affiniteit hebben met het concept reincarnatie
ē Voor mensen die bij het duiden van hun klacht een psychische component uitschakelen
ē Voor mensen die op grond van verstandelijke vermogens (IQ) of wanen/psychose niet in staat zijn tot inzicht (het vermogen om in jezelf de onbewuste betekenis en herkomst van symptomen en gedrag te beschrijven).

Duur
Afhankelijk van de aard van de klacht en de diepte van de problematiek wordt een aantal sessies vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal consulten 7 bedraagt. Reincarnatietherapie wordt beoordeeld met een 7.7 door mensen die al eens eerder vormen van reguliere therapie hebben gehad. De sessies duren tussen de 1,5 en 3 uur.

Klachten
Zoals de meeste psychotherapieŽn gaat deze therapie ervan uit dat niets vanzelf ontstaat. Er zijn dus oorzaken te vinden voor psychische klachten als fobieŽn, depressies, relatiestoornissen en seksuele problemen. Voor zover die oorzaken niet lichamelijk zijn, liggen ze in ervaringen. Ook voor storende karaktertrekken als schuwheid, of voor negatieve overtuigingen zoals 'ik doe alles fout', zijn oorzaken in het verleden te vinden en dat geldt evenzo voor veel lichamelijke klachten of ziekten met sterke psychische componenten. Sinds Freud is algemeen geaccepteerd dat trauma's in de vroege jeugd psychische klachten in het latere leven kunnen veroorzaken. Later werd duidelijk dat er soms ook oorzaken zijn te vinden in de tijd vůůr de geboorte. Die oorzaken zijn we meestal 'vergeten'. Het blijkt echter dat de herinneringen in het onbewuste bewaard zijn gebleven en we kunnen erbij komen wanneer we in een zekere trance verkeren. Trance is een veel voorkomende toestand van veranderd bewustzijn die ontstaat wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld. In trance kunnen we heel goed 'teruggaan' naar de vroege jeugd en de prenatale tijd. Dat teruggaan, dat herbeleven, is regressie.

Teruggaan naar "vroeger"
Sinds ongeveer 1920 hebben hypnotherapeuten keer op keer de verrassende ervaring gehad dat cliŽnten, na de open instructie: "ga terug naar de eerste keer dat je die emotie of die gedachte had", iets beleven dat lijkt op scŤnes uit een vorig leven. De cliŽnten ervaren dan samenhangende gebeurtenissen waar logica in zit en die zich niet laten veranderen. Zij ervaren die als iets reŽels dat ze zelf beleven of beleefd hebben. Die belevingen kunnen heel pijnlijk zijn geweest en emoties hebben opgeroepen die toen niet konden worden verwerkt, of tot conclusies hebben geleid die in die situatie begrijpelijk waren. CliŽnten herkennen tot hun verbazing die emoties en conclusies; het zijn dezelfde die in hun huidige leven op onbegrijpelijke wijze opduiken en de problemen veroorzaken waarvoor zij therapie zochten. Na het opsporen en herbeleven en nu verwerken van toen onverwerkte ervaringen - in wat voelt en er uitziet als een vorig leven - kunnen de emoties zich ontladen en ervaart de cliŽnt hoe die ervaringen samenhangen met de klachten in zijn/haar huidige leven. Regressietherapie die deze merkwaardige ervaringen van cliŽnten niet bij voorbaat afdoet als fantasie of vlucht - hoewel die uiteraard ook voorkomen - maar ze als serieuze gegevens in het therapeutische proces betrekt, wordt reÔncarnatietherapie genoemd.

Resultaten en voordelen
De resultaten van deze benadering zijn bijzonder goed: meer dan de helft van de cliŽnten komt helemaal of bijna helemaal - en blijvend - van zijn klachten af in gemiddeld zes sessies van twee uur. Nog eens een kwart van de cliŽnten meldt een verbetering van de klachten. (Zie de samenvatting van ons Satisfactie-onderzoek.) De effectiviteit en de korte behandelingsduur zijn voor de individuele cliŽnt uiteraard aantrekkelijk. ReÔncarnatietherapie is niet voor iedereen geschikt. Het is een confronterende, op inzicht gerichte therapie. CliŽnten moeten dus kunnen, willen en durven ervaren wat achter hun klachten zit en zij moeten bereid en in staat zijn zelf aan hun genezing te werken. Geloof in reÔncarnatie is niet vereist (al helpt het wel). Ook wanneer de cliŽnt dat wat hij beleeft als een merkwaardig levendige dagdroom beschouwt, werkt de therapie. Zelfs therapeuten die aan de realiteit van de ervaringen twijfelen, kunnen goede resultaten boeken. De therapie gaat uit van de klinische ervaring en niet van een filosofie of wereldbeschouwing.


Belangrijke Links
NVRT = Nederlandse Vereniging van ReÔncarnatietherapeuten
Netherton = Grondlegger van de ReÔncarnatietherapie
Woolger = Lichaamswerk bij ReÔncarnatietherapie

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'